Grete’s org in Nebraska w 4

Ten tydzień był niesamowity! W szczególności sobota – 4 lipca. Czyli Dzień Niepodległości. Amerykanie obchodzą go bardzo hucznie i przygotowują się  przez cały tydzień. Dla nas to był taki drugi Nowy Rok. Przez cały weekend podziwialiśmy fajerwerki, wszyscy chodzili ubrani w kolorach narodowych i uczestniczyli w paradach, które są organizowane nawet w 300 osobowych miasteczkach.  Jesteśmy bogatsi o kolejne doświadczenia. Uczymy się jak „czytać” psy.  Lisa z Izą wciąż mają z tym problem, ponieważ ostatnio uciekały spanikowane przed szczeniakiem. Z daleka wyglądał dla nich jak szarżujący, wściekły Rottweiler. Damian i Szymon mieli okazję podziwiać niecodzienne zwierzę domowe – świnię. Właściciele tych okazów normalnie wyprowadzają je na spacery i trzymają je w domach. Marika za to jest mistrzynią mrożących krew w żyłach historii. Ostatnio jedna z mam rzuciła się na nią z nożem… żeby ją przytulić 😀 Jesteśmy pełni pomysłów na podbicie nadchodzącego tygodnia.

This week was amazing! In particular Saturday – 4th of July – Independence Day. Americans care about it very reverently and prepare themselves for a whole week. For us it was the second New Year’s Day. Throughout the weekend admiring the fireworks, everyone went dressed in the national colors and participated in parades, which are organized even in 300-peoples towns. We are richer for another experience. We learn how to “read” dogs. Lisa with Iza still have a problem with that because recently fled panicked before a puppy. From a distance it looked to them like a charging, angry rottweiller. Damian and Simon had a chance to watch an unusual pet – a pig. The owners of these specimens normally derive them for walks and keep them in their homes. Marika is the champion for bloodcurdling stories. Last one, one mom jump at her with a knife… just to hug her. 😀 We are full of new ideas for coming week.

Bialystok Energy

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

Advertisements