Grete’s org in Nebraska w 5

Latest news behind the great water! It is positive. Kasia’s car still languished, despite the fact that every week there is another fault. This week, the poor girl had to cope without wipers and lights. But the most important that the car is still GOING! To the list of adventures we can add a bicycle tour of the countryside after 9. The area looks very beautiful then – black and deathly, and only thousands of fireflies dancing around. Some of us are very confused from time to time, for example, Lisa, who managed to knock to the garage. Well, it was a very stately one. To the list of amazing people, Iza added a grandfather, who makes glass beads. In Poland it is quite rare, and glass beads are not the cheapest. In addition, Iza makes jewelry, so you can imagine how she was happy to watch the craftsman at work. In addition, to commemorate she got a pair as a gift. Most of us have already grabbed the basics of Spanish, even consider whether there would do well to start to learn the language. This is due to the fact that in the US is very strong minority from Mexico and South American countries. Certainly after the holidays we will improve language skills not only in English. Another interesting phenomenon was the sheeps for exhibitions. Karl had the opportunity to observe how they are trained. Because they must look impressive, their “last” should be muscular. That is why sheep are herded onto electric treadmill to run. The poor lambs have to even run backwards! To close encounters with animals accustomed Jarek, for which a pack of sniffing dogs it is the norm, but it could even be trailed by rabbits and deer. During the last meeting of our organization, we were able to swim and to compensate “ribs” tan. In addition, we had fun, because of settling the contest between our HQs and honor of us had the opportunity to taste delicious whipped cream straight from face. : D We hardened and we are at once better. It is great!

 

Najnowsze wiadomości za wielkiej wody! Jest pozytywnie. Samochód Kasi jeszcze zipie, mimo  że co tydzień dochodzi kolejna usterka. W tym tygodniu biedaczka musiała sobie radzić bez wycieraczek i świateł. Ale najważniejsze że samochód wciąż JEŹDZI! Do listy przygód możemy dopisać zwiedzanie rowerem countryside, czyli odpowiednika wsi, po 22. Okolica wygląda wtedy bardzo pięknie – czarno jak makiem zasiał i tylko tysiące tańczących świetlików dookoła. Niektórzy z nas potrafią być bardzo zdezorientowani, jak np. Lisa, której udało się zapukać do garażu. No cóż, był on bardzo okazały. Do listy niesamowitych osób, Iza dodała dziadka, który para się rzemiosłem wyrabiania koralików ze szkła. W Polsce jest to dość rzadkie, a szklane koraliki nie należą do najtańszych. Na dodatek Iza robi biżuterię, więc możecie sobie wyobrazić jaka była przeszczęśliwa mogąc podziwiać rzemieślnika przy pracy. Na dodatek na pamiątkę dostała parę w prezencie. Większość z nas już złapała podstawy hiszpańskiego, rozpatrujemy nawet, czy nie przydałoby się zacząć się uczyć tego języka. Wynika to z tego, że w USA jest bardzo silna mniejszość z Meksyku oraz krajów Ameryki Południowej. Na pewno po wakacjach nasze umiejętności językowe poprawią się nie tylko w zakresie angielskiego. Kolejnym interesującym zjawiskiem były owieczki wystawowe. Karl miał możliwość zaobserwować jak są trenowane. Ze względu, iż muszą wyglądać okazale, ich „kopytka” powinny być umięśnione. Dlatego owce są zaganiane na bieżnię elektryczną i tam sobie biegają. Biedne owieczki muszą nawet biegać do tyłu! Do bliskich spotkań ze zwierzętami przyzwyczaił się już Jarek, dla którego sfora obwąchujących go psiaków to norma, ale potrafił on być zaczepiany nawet przez króliki i sarny. Podczas ostatniego spotkania organizacji, mieliśmy możliwość popływać i się zniwelować opaleniznę w „zeberkę”. Dodatkowo mieliśmy ubaw, ponieważ rozstrzygnęliśmy konkurs pomiędzy naszymi HQ i cześć z nas miała możliwość posmakować pysznej bitej śmietany prosto z twarzy. 😀 Hartujemy się i jesteśmy co raz lepsi. Jest SUPER!

2015 Grete w5 1 2015 Grete w5 2 2015 Grete w5 3 2015 Grete w5 4

Advertisements