Grete’s org in Nebraska w 11

Hey!
The latest news from far away, full of energy and enthusiasm flow to you. The eleventh week behind us. Last straight awaits us. Today’s meeting took place via skype, so we had more time to get ready for work and spend some time with our host familly. Within a week, we met another dozens of nice people. Iza had wonderful guides through the neighbourhood – two children, who so liked her bike that all the time were asking to let them ride. In addition, we tried to find a funny ornaments and sentences, which Americans tend to decorate the yard. For example: “This house is not under renovation, just kids live here” or stone a la tombstone with the inscription “Here lies the last dog that pooped in my garden”. In the US, living in a shared house like apartments-flats are equated with low income. Most of the settlements are houses, one next to another, each with own garden and garage. Individual buildings in Nebraska that are high (reach a height of apx.10-12 floor) are a town halls. Besides, on the horizon you can still see water towers and kind of containers with grain.
Will write to you next week. Hugs !

Cześć!

Płyną do was najnowsze wieści za wielkiej wody, pełne energii i entuzjazmu. Przed ostatni tydzień za nami. Ostatnia prosta na nas czeka. Dzisiejsze spotkanie odbyło się za pośrednictwem skypa, więc mieliśmy więcej czasu by przygotować się do pracy oraz spędzić trochę czasu z naszymi host familly. W ciągu tygodnia spotkaliśmy kolejne dziesiątki sympatycznych osób. Iza miała cudownych przewodników po osiedlu – dwójkę dzieci, którym tak się spodobał jej rower, że naon stop prosili by pozwoliła się nim przejechać. Dodatkowo, próbowaliśmy znaleźć śmieszne ozdoby i hasła, którymi amerykanie mają w zwyczaju ozdabiać podwórka. Np: “Ten dom nie jest w remoncie, po prostu mieszkają tu dzieci” lub kamień a la nagrobek  z napisem “Tu leży ostatni pies, który narobił w moim ogrodzie”. W USA mieszkanie w dzielonym domu tz. apartamenty-mieszkania są utożsamiane z niskim dochodem. Większość osiedli to domki, jeden przy drugim i każdy ma swój ogród i garaż. Pojedyncze budynki w Nebrasce, które są wysokie (osiągają wysokość ok.10-12 piętra) to ratusze. Poza tym, na horyzoncie można jeszcze zaobserwować wieże ciśnień i kontenery ze zbożem.
Do usłyszenia za tydzień!
​PS. Zaległa świnka z zeszłego tygodnia.
2015 Grete w11 2 2015 Grete w11 1 2015 Grete w11 3