Grete’s org in Nebraska w 10

 

The latest news from other side of the globe. This week happened to us a few funny situations. Lisa was a witness to death of the couch. When she sat and talked with a mother who ran a day care, she heard a scream. The mum jumped up and ran into the next room. Lisa sat on tenterhooks with the knowledge that to one of the children something happened. It turned out that doggy so excited about fun with pillow that he began to tear the sofa to pieces. For the history with animals, you can add spectacle which arranged a squirrel with an eagle. Iza, during the break in the park could watch as an eagle hunting for squirrel. But the funny thing was that the squirrel was very feisty and she didn’t give up. At some point, the roles are reversed and squirrel started to chase an eagle. Ah, these critters … Karl saw another home pig, which had a three weeks. Besides, it’s amazing that we are a such novelty for some families. Virtually all are intrigued by us because of the accent. Kasia had once a situation when was leaving the house of the family. With full sincerity mom said that she decided to talk to her just because of the accent that reminded her Russian. Sometimes we are inundated with a barrage of questions about Poland and Europe, about ours lifes there there, whether we speak English there (it’s funny, Americans are often shocked that Estonians and Poles have their own language). Last week and this coming, it’s time when school starts. Depending on the institution and the city, some schools began the school year last Wednesday and the last take off tomorrow. This means that school buses appeared on the streets. Another cage like fro the movie (yellow buses unquestionably associated with the US). Today at a meeting we were celebrating another birthday, we ate cake, played frisbee and had a fun in the playground. We are preparing for next week, ready for new challenges.
 
Warm regards from Nebraska!

Drodzy rodzice,

Przesyłam najnowsze wiadomości z drugiej strony globu. W tym tygodniu przydarzyło nam się kilka zabawnych sytuacji. Lisa była świadkiem pogromu kanapy. Kiedy siedziała i rozmawiała z mamą która prowadziła prywatne przedszkole, nagle usłyszała przeraźliwy krzyk. Mama się poderwała i pobiegła do pokoju obok. Lisa siedziała jak na szpilkach z przeświadczeniem, że któremuś z dzieci coś się stało. Okazało się, że psiak tak się podekscytował zabawą poduszką, że zaczął rozrywać kanapę na strzępy. Do historii ze zwierzętami, można dodać spektakl jaki urządziła wiewiórka z orłem. Iza na przerwie w parku mogła obserwować jak orzeł poluje na wiewiórkę. Najzabawniejsze jednak było to, że wiewiórka była bardzo zadziorna i potrafiła się mu postawić. W pewnym momencie role się odwróciły i to wiewiórka ganiała orła. Ach te zwierzaki… Karl zobaczył kolejną świnkę domową, która miała 3 tygodnie. Poza tym, to niesamowite jaką nowością jesteśmy dla niektórych rodzin. Praktycznie wszyscy są nami zaintrygowani ze względu na akcent. Kasia miała sytuację, kiedy już wychodząc z domu jednej rodziny mama z pełną szczerością oświadczyła, że postanowiła z nią porozmawiać tylko ze względu na akcent, który przypominał jej rosyjski. Czasami jesteśmy zasypywani gradem pytań o Polskę, o Europę, jak tam się żyje, czy mówimy tam po angielsku (to jest zabawne, Amerykanie często są w szoku że Estończycy i Polacy mają własny język). Ostatni tydzień i ten nadchodzący, to czas gdy zaczynają się zajęcia w szkołach. Zależnie od placówki i miasta, niektóre szkoły zaczęły rok szkolny w zeszłą środę, a ostatnie startują jutro. Oznacza to, że na ulicach pojawiły się autobusy szkolne. Kolejna klatka jak z filmu (żółte autobusy bezapelacyjnie kojarzą się z USA). Dziś na spotkaniu świętowaliśmy kolejne urodziny, zjedliśmy tort, pograliśmy frisbee i mieliśmy ubaw na placu zabaw. Szykujemy się na następny tydzień, gotowi na nowe wyzwania.
Gorące pozdrowienia z Nebraski!

2015 Grete w10 1

2015 Grete w10 2

2015 Grete w10 3

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

Advertisements